Kontakt:
52 352 79 50

Polityka prywatności

KRISTECH technika otworowa

Tupadły 72B
88-100 Inowrocław
Poniedziałek - piątek: 9 - 17
Sobota: 9 - 13

Polityka prywatności serwisu

Artykuł 1. Zasada ochrony prywatności
1. Krispol sp. z o.o., jako administrator danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do formularzy elektronicznych na stronach internetowych krishome.pl przez użytkowników Internetu (zwanych dalej „Użytkownikami”).
2. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Administratora.

Artykuł 2. Podstawa przetwarzania danych osobowych
1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach informacyjnych oraz realizacji usług świadczonych przez Administratora.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Artykuł 3. Gromadzenie danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2. W celu otrzymywania informacji handlowej oraz odpowiedzi na zadane pytania poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronach krishome.pl w zakładce „Kontakt”, Użytkownik powinien podać następujące dane: imię, nazwisko lub nazwę i adres poczty elektronicznej (e-mail). Opcjonalnie Użytkownik może podać numer swojego telefonu.
3. W celu otrzymywania usługi newslettera Użytkownik zobowiązany jest podać poprawny adres swojej poczty elektronicznej (e-mail).

Artykuł 4. Zakres przetwarzania danych osobowych
1. Dane podawane przez Użytkownika wykorzystywane są do przesyłania Użytkownikom informacji o Administratorze i jego produktach, a także w celach statystycznych.
2. Dane kontaktowe Użytkownika używane są do celów informacyjnych, w szczególności w postaci świadczenia usługi newslettera. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usługi newslettera.
3. W przypadku udziału Użytkowników w zorganizowanych przez Administratora konkursów, dane kontaktowe Użytkowników, wykorzystywane są do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
4. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Artykuł 5. Zakończenie przetwarzania danych osobowych
1. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji.
2. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.
3. Skorzystanie z uprawnień wymienionych w ust. 2 powyżej, jest realizowane poprzez wysłanie na adres biuro@krispol.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz poczty e-mail Użytkownika.

Artykuł 6. Udostępnianie danych osobowych
Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim – w przypadkach nie wskazanych przez Administratora bądź przepisy prawa – tylko za zgodą Użytkownika.

Skontaktuj się z nami

Chcesz się z nami skontaktować?
To łatwe! Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą

Ekspert

Proszę zostaw wiadomość. Odpowiem tak szybko jak to będzie możliwe.